NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ KIẾN THỨC SẢN PHẨM

 

Với mục tiêu “Nâng tầm chất lượng Nhôm Việt”, đặt “Uy tín – Chất lượng –  An toàn” lên hàng đầu, Adler đã và đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong công tác vận hành doanh nghiệp một cách đồng bộ.

 

Song song với đó, Ban lãnh đạo công ty cũng thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo giúp CBNV hiểu được tầm quan trọng của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất và kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

 

 

 

 

Trong quá trình đào tạo, để giải đáp thắc mắc của CBNV Ban lãnh đạo đã đưa ra các ví dụ dẫn chứng, cho thảo luận theo nhóm ngay tại buổi đào tạo, nhằm đào sâu kiến thức và tư duy hiểu bài giảng.

 

 

 

Thay vì chờ đợi cơ hội, tinh thần làm chủ trong công việc giúp bạn có tư duy đúng đắn, nỗ lực hết sức mình để tiến đến thành công và đạt được những gì mong muốn.