ADLER GỬI TẶNG BIỂN VẪY TỚI CÁC CƠ SỞ NHÔM KÍNH TỈNH NAM ĐỊNH

Để đẩy nhanh tiến độ chương trình, để biển vẫy Adler sớm được gửi tặng tới tất cả các cơ sở nhôm kính trên Toàn quốc, đội ngũ nhân viên Adler đã lên phương án chia nhân sự thành nhiều đội và di chuyển theo nhiều tuyến tới các tỉnh khác nhau.

 


(Adler gửi tặng biển vẫy tới các cơ sở nhôm kính tỉnh Nam Định)

Ngoài tỉnh Thái Bình, Vĩnh Phúc, nhôm Adler còn triển khai gửi tặng biển vẫy tới các khách hàng trong khu vực tỉnh Nam Định. Cụ thể là các cơ sở nhôm kính tại huyện: Ý Yên, Xuân Trường, Vụ Bản, Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Nam Trực, Mỹ Lộc, Hưng Hà, Hải Hậu, Giao Thủy và thành phố Nam Định.

 

Do địa bàn tỉnh rộng, thời gian triển khai chương trình còn hạn chế nên anh em ADLER cũng chưa thể đến thăm và gửi tặng biển tới tất cả các cơ sở nhôm kính, sự thiếu sót này Adler rất mong được Anh em nhôm kính thông cảm và Adler xin được hẹn anh em nhôm kính Nam Định trong các chương trình tiếp theo của Công ty trong năm 2024.