Ghép mặt cắt test

Chọn Hệ nhôm, Loại cửa

Chọn Hệ nhôm 1
A55
D55
Chọn Loại cửa
Cửa kính
Cửa sổ
A55-103A
A55-103B

Chọn Khung, Cánh, Sập

Chọn Khung
A55
D55
Chọn Cánh
Cửa kính
Cửa sổ
Chọn Sập
A55-103A
A55-103B

Chọn Phào, Đố, Khung...

Chọn Phào
Chọn Đố
Chọn Đảo khung
Chọn Chặn cánh

Ảnh Mặt Cắt

Mặt cắt lắp ghép 2D

Mặt cắt lắp ghép 3D